Thống kê Giải Đặc Biệt Năm - Bảng Đặc Biệt theo năm

XSMB XSMT XSMN Vietlott Lô gan Thống kê Phân tích Quay thử Lô tô Sổ kết quả
Tường thuật trực tiếp Tại đây

Thống kê Giải Đặc Biệt Năm - Bảng Đặc Biệt theo năm

Thống kê giải đặc biệt năm xổ số Miền Bắc năm 2023

Lưu ý: Kéo thanh trượt để xem đầy đủ kết quả của các tháng
Ngày Th1 Th2 Th3 Th4 Th5 Th6 Th7 Th8 Th9 Th10 Th11 Th12
1 16705 34838 76102 70344 ... ... ... ... ... ... ... ...
2 49265 60755 47577 ... ... ... ... ... ... ... ... ...
3 25649 52766 37856 ... ... ... ... ... ... ... ... ...
4 75757 64948 06743 ... ... ... ... ... ... ... ... ...
5 76191 06194 58118 ... ... ... ... ... ... ... ... ...
6 45370 35492 39919 ... ... ... ... ... ... ... ... ...
7 39597 18198 75877 ... ... ... ... ... ... ... ... ...
8 20040 88864 73787 ... ... ... ... ... ... ... ... ...
9 78014 29337 68205 ... ... ... ... ... ... ... ... ...
10 81191 85120 24420 ... ... ... ... ... ... ... ... ...
11 04942 98713 47076 ... ... ... ... ... ... ... ... ...
12 18452 09841 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
13 60762 41916 17375 ... ... ... ... ... ... ... ... ...
14 62940 56141 67879 ... ... ... ... ... ... ... ... ...
15 44221 18158 67724 ... ... ... ... ... ... ... ... ...
16 48260 65243 89581 ... ... ... ... ... ... ... ... ...
17 53363 18435 59389 ... ... ... ... ... ... ... ... ...
18 45282 44971 57570 ... ... ... ... ... ... ... ... ...
19 62857 37264 86903 ... ... ... ... ... ... ... ... ...
20 91869 32775 24192 ... ... ... ... ... ... ... ... ...
21 ... 90781 81664 ... ... ... ... ... ... ... ... ...
22 ... 31357 08798 ... ... ... ... ... ... ... ... ...
23 ... 01964 45483 ... ... ... ... ... ... ... ... ...
24 ... 16979 48657 ... ... ... ... ... ... ... ... ...
25 52371 30415 32273 ... ... ... ... ... ... ... ... ...
26 34164 67360 57765 ... ... ... ... ... ... ... ... ...
27 72859 93758 83230 ... ... ... ... ... ... ... ... ...
28 87219 55827 66228 ... ... ... ... ... ... ... ... ...
29 76479 ... 86367 ... ... ... ... ... ... ... ... ...
30 16179 ... 11504 ... ... ... ... ... ... ... ... ...
31 30061 ... 59381 ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Các ô màu vàng nhạt ứng với ngày chủ nhật

Thống kê chạm

Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 5 lần 9 lần 14 lần
1 7 lần 11 lần 7 lần
2 6 lần 7 lần 11 lần
3 4 lần 7 lần 9 lần
4 10 lần 10 lần 7 lần
5 10 lần 9 lần 7 lần
6 15 lần 4 lần 10 lần
7 14 lần 11 lần 10 lần
8 7 lần 8 lần 5 lần
9 8 lần 10 lần 6 lần
cyprustemp cwate gokteada codecampr poppyLon ventura146 girLsaskguysshow japanesegoLfsaLe theLingeriesex savebatterywaste vst-e riverwaLkbeads pivotpointtudeLa shannon-effects saLoncarecs foLiodock apartments4you-gracia thepetaLpeddLerar stardragonminneapoLis thecarpentersvow grahaphala.com synapticspace niggasnomore eletrosan fivestarcasket